Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Izvorne hrvatske norme

01.06.2009

U tijeku je izrada izvornih hrvatskih normi iz područja humanitarnog razminiranja.Planirana je izrada trinaest izvornih normi koje će pokrivati cijelo područje humanitarnog razminiranja.Slijedom toga pripremljena su četiri nacrta izvornih normi i u tijeku su rasprave na Tehičkom odboru za humanitarno razminiranje.
HRN 1142-Humanitarno razminiranje-Zahtjevi i ocjena sukladnisti strojeva su u pripremi za tisak i javnu objavu.Objava nacrta bit će u glasilu Hrvatskog zavoda za norme da bi, nakon objave, tijekom dva mjeseca, mogla se voditi javna rasprava.Nakon rasprave norma se objavljuje u cjelosti.
Obavljena je notifikacija nacrta prema CEN-u(Europski odbor za norme) koji će kroz svoja izvješća obavijestiti ostale članice CEN-a.
Također, izvršena je ICS-klasifikacija prema međunarodnom kodiranju.
Iz oblasti humanitarnog razminiranja za sada ne postoje izdane norme već postoje IMAS-standardi koji su preporuka i vodič za izradu standardnih operativnih postupaka i normi u protuminskom djelovanju.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO