Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Sudjelovanje HCR-a na seminaru Hrvatskog crvenog križa

19.06.2009

Predstavnica HCR-a sudjelovala je u svojstvu predavača na seminaru ravnatelja i instruktora Hrvatskog crvenog križa 17. lipnja 2009. u Pustari Višnjici u Virovitičko-podravskoj županiji. Predstavnici 24 županijskih, gradskih i općinskih društava Crvenog križa upoznati su s novostima iz nacionalnog i međunarodnog sustava protuminskog djelovanja. To se posebice odnosi na novosti vezane uz Konvenciju o kazetnom streljivu koju je ministar vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske potpisao 3. prosinca 2008. godine na međunarodnoj konferenciji u Oslu.

Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala na svim pripremnim sastancima Konvencije o kazetnom streljivu, osobito na području rehabilitacije i reintegracije stradalih od kazetnog streljiva, gdje je često isticana važnost država stranaka u obavezi prema stradalima, kao i potreba čišćenja zagađenog područja i uništenja zaliha. Zalaganjem hrvatskih predstavnika u konačni tekst Konvencije uvršten je i dio o potrebi osiguravanja pomoći žrtvama mina s obzirom na dobnu i spolnu pripadnost, kao i dio o individualnom pristupu svakoj žrtvi

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO