Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Strateška zadaća HCR-a “Redukcija površina u MSP–u“

15.07.2009

U cijeloj svjetskoj zajednici pogođenoj problemom mina na različitim eminentnim skupovima raspravlja se o mogućnostima smanjenja definiranih ili procijenjenih minski sumnjivih površina uporabom jasnih i pouzdanih metoda kojima je krajnji cilj smanjenje cijene troškova, veća brzina rješavanja problema, te jednako sigurna garancija za zemljište vraćeno na korištenje. Sukladno Nacionalnom programu protuminskog djelovanja Republike Hrvatske, redukcijom je planirano smanjiti više od 1/3 definiranog MSP-a, tj.372 km2, te je stoga uvođenje redukcije jedan od prioritetnih i strateških zadaća HCR-a u narednom periodu. Redukcija površina definirana Standardnim operativnim postupkom HCR-a (SOP), predstavlja novi pristup za racionalizaciju i učinkovitiji način vraćanja površina i građevina na uporabu, koristeći sveobuhvatan pristup analiziranja svih informacija prikupljenih općim izvidom i nadograđenih u postupku revizije, kao i rezultatima i analizom projekata na kojima je vršeno razminiranje i pretraživanje u proteklom razdoblju upravo na prostorima koji su većim površinama odabrani za projekte redukcije.

Temelj za ovakav ambiciozan plan su dosadašnja iskustva i analize koji pokazuju da su velika šumska područja, poljoprivredna zemljišta u dubini prostora u kojem su vršena borbena djelovanja zasigurno prostori za redukciju temeljem propisanih metoda i pouzdanosti podataka te analizi formiranog ekspertnog tima HCR-a.
Osim analize topografskih obilježja, analize ratnih djelovanja, analize nakon završenih projekata razminiranja i pretraživanja, te niza drugih relevantnih analiza utvrđuju se kriteriji za redukciju u minski sumnjivom prostoru. Osim toga, u cilju provjere vršit će se i ograničeno razminiranje kako bi se potvrdile informacije iz baze HCR-a. Jednostavno rečeno, postupkom redukcije isključit će se dijelovi velikih minski sumnjivih poligona, utvrditi stanje u preostalom prostoru tj. jasne granice budućih poligona za poslove razminiranja.
Završetkom projekta Minsko-informacijskog sustava Hrvatskog centra za razminiranje svesrdnom pomoći Vlade Kraljevine Norveške, učinjene su neophodne pretpostavke za primjenu postupaka predviđenih redukcijom MSP-a. Uspostavljen je novi geoinformacijski sustav iznimnih mogućnosti koji primjenom najnovijih tehnologija ortofoto (DOF-2) i 3D vizualizacija u trodimenzionalnoj projekciji, prikaz slojnica, nagibom terena i mogućnostima različitih simulacija omogućava sveobuhvatne analize pojedinih minski sumnjivih poligona. Uspostavom SCAN Centra omogućeno je skeniranje, geokodiranje i georeferenciranje vojnih karata, te omogućena analiza niza podataka vezanih uz bojišnicu.
U tijeku su tri pilot projekta redukcije minski sumnjivog prostora koji će koristiti najnovije tehnike i tehnologije cjelovitog uvida u bazu podataka HCR-a, a stečena iskustva i rezultati ugradit će se u standardne operativne postupke HCR-a. Cilj je da se, sukladno Nacionalnom programu protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, postupkom redukcije značajno smanji minski sumnjivi prostor u Hrvatskoj. Primjenom procedura redukcija MSP-a u znatnoj mjeri će se smanjiti troškovi i ubrzati vraćanje površina na korištenje njihovim vlasnicima odnosno korisnicima.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO