Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Tečaj za pirotehničare

22.07.2009

Unazad deset mjeseci održano je pet tečajeva za pirotehničare na Policijskoj akademiji pri Ministarstvu unutarnjih poslova.Obuci je pristupilo 139 polaznika koji su okviru 273 nastavna sata, od kojih 137 teorijskih i 136 u praktičnom dijelu, savladavali gradivo potrebito za obavljanje poslova pirotehničara, u trajanju sedam tjedana.
Kako bi kandidati stekli temeljnu izobrazbu za pirotehničara, nakon obuke pristupili su polaganju stručnog ispita pred povjerenstvom Ministarstva unutarnjih poslova.
Nakon tih ispita kapaciteti u protuminskom djelovanju u Republici Hrvatskoj povećani su za oko stotinjak pirotehničara.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO