Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Suglasnost Vlade na Izmjene i dopune Statuta HCR-a

28.12.2017

Na svojoj 73. sjednici, dana 28. prosinca 2017. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Hrvatskog centra za razminiranje.
Donošenje Izmjena i dopuna Statuta HCR-a utemeljeno je na utvrđenoj potrebi definiranja novog ustroja Hrvatskog centra za razminiranje za čiju je koncepciju ocijenjeno da bi u učinkovitijem obliku odgovarala sadašnjim i budućim potrebama, zadaćama i standardima protuminskog djelovanja, posebice iz razloga stupanja na snagu Zakona o protuminskom djelovanju (NN 110/15).
Tako su u bitnom, u novelirani Statut uvrštene djelatnosti Centra usklađene sa člankom 9. Zakonom o protuminskom djelovanju te je ustrojeno 5 umjesto da sada 4 ustrojstvene jedinice.
Sektor za izvid i Sektor za kontrolu kvalitete ustrojavaju kao zasebni radi usklađivanja sa Zakonom o protuminskom djelovanju odnosnog povećanog obima poslova kontrole kvalitete te poslova izvida.
Sektor za EU fondove i planiranje ustrojava se zbog obima poslova radi sve veće apsorpcije sredstava EU za poslove razminiranja (62 % u ukupnom proračunu), a obavljat će i dosadašnje poslove Sektora za međunarodnu suradnju i edukaciju.
U odnosu na važeći Statut, mijenja se sjedište Podružnice Jug iz Zadra u Gospić obzirom na okolnost da je Ličko – senjska županija minski najzagađenija te da južne županije imanju manje minski sumnjivog prostora te da je Dubrovačko – neretvanska županija u potpunosti očišćena od mina.
Također su županije kojima je u cijelosti riješen problem minske zagađenosti (Vukovarsko- srijemska, Virovitičko – podravska i Dubrovačko – neretvanska ) ispuštene kod popisa teritorijalne nadležnosti Podružnica, a djelatnosti podružnica izmijenjene su sukladno planiranom novom ustrojstvu Centra, koji će donijeti Upravno vijeće HCR-a.

NOVOSTI

15. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2018.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
372,40 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO