Hrvatski centar za razminiranje

    Swiss Croatian Cooperation Programme
    Program ruralnog razvoja
RSS

Izdvojena najčešća pitanja i odgovori

Koji su uvjeti za prijem u edukacijski program za izobrazbu djelatnika za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja?

Posjetite web stranicu Ministarstva unutarnjih poslova - Odjela za stručno osposobljavanje i specijalizaciju (OSUS) na http://www.mup.hr/4546.aspx gdje ćete naći sve osnovne informacije oko edukacijskih programa za potrebe humanitarnog razminiranja kao i kontakt telefon na kojem možete saznati više o vrstama i terminima novih tečajeva.

Možete li me molim Vas uputiti gdje bih mogao naći brojeve tvrtki koje se bave djelatnošću humanitarnog razminiranja u Republici Hrvatskoj?

Kontakt adrese i brojeve telefona tvrtki za razminiranje možete dobiti u uredima Hrvatskog centra za razminiranje ili putem kontakt obrasca na internet stranicama Hrvatskog centra za razminiranje (kontakt@hcr.hr).

Na koji način možemo dobiti informaciju o minski sumnjivom prostoru za područje koje nas zanima?

Informaciju o stanju miniranosti odnosno minske sumnjivosti prostora možete dobiti putem MISportala Hrvatskog centra za razminiranje na web adresi http://misportal.hcr.hr.

Kako možemo dobiti Uvid u stanje minski sumnjivog prostora u Republici Hrvatskoj?

Na internet portalu HCR-a http://misportal.hcr.hr možete skinuti kartografski prikaz prostora koji Vas zanima te na njemu naznačiti točne mikrolokacije. Navedenu kartu zajedno sa zahtjevom za Uvid u miniranost, u kojem ćete opisati sam prostor, navesti svrhu za koju Vam je Uvid u miniranost potreban te naznačiti Vašu kontakt adresu i brojeve telefona, poslati na Hrvatski centar za razminiranje, Ante Kovačića 10, 44000 Sisak.
Izdavanje uvida se ne naplaćuje, a isti u roku 14 dana vraćamo poštom na Vašu adresu naznačenu u zahtjevu.
Isto tako, isti možete osobno podići u prostorijama HCR-a po isteku roka za izdavanje zahtjeva.

Možete li nam, molim Vas, objasniti proces razminiranja zemljišta u privatnom vlasništvu ukoliko se odlučimo sami financirati razminiranje odnosno ukoliko se odlučimo pričekati da se zemljište razminira od strane Republike Hrvatske?

Ukoliko imate podatke da je navedeno zemljište minirano ili se nalazi u minski sumnjivom prostoru možete provjeriti u vašoj općini/gradu ili županiji da li se navedeni prostor nalazi u njihovom planu prioriteta koji su oni definirali za 2015. godinu.

Ukoliko je navedeni prostor definiran kao prioritet razminiranja u 2015. godini Vaše županije, tada će kao takav i biti riješen u tekućoj godini, ukoliko to nije slučaj, potrebno je podnijeti zahtjev nadležnoj općini/gradu koji proslijeđuju vaš zahtjev županiji. Županija izrađuje listu zahtjeva/prioriteta za razminiranje i dostavlja je Hrvatskom centru za razminiranje.
Sukladno, klasifikaciji prioritetnosti koju postavlja županija, Hrvatski centar za razminiranje vrši izradu projekata i procesuira natječaj za razminiranje navedenog prostora te dodjeljuje posao tvrtci koja vrši humanitarno razminiranje prostora.

Ako sami želite financirati razminiranje Vaše parcele, tada je potrebno prema Hrvatskom centru za razminiranje poslati zahtjev za razminiranje uz izjavu o samofinanciranju i kartografski prikaz prostora sa ucrtanim prostorom (kartografski prikaz možete skinuti sa http://misportal.hcr.hr). Tada se pristupa izradi prijedloga projekta, po izradi istog dostavljamo Vam projekt na suglasnost. Ukoliko ste suglasni sa istim, dužni ste nam dostaviti izjavu/suglasnost na projekt i izjavu/suglasnost za financiranje.
Po dobivanju suglasnosti pokreće se raspisivanje nadmetanja, te dodjela i izvođenje posla od strane tvrtki koje se bave poslovima humanitarnog razminiranja u RH. Vremenski tijek ovog procesa je cca 6 mjeseci.

Napominjemo, da taj proces ovisi o veličini prostora i vremenskim uvjetima.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
355,60 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO