Hrvatski centar za razminiranje

RSS

2 milijuna kuna donacije HEP-a

21.08.2015
HCR

Hrvatska elektroprivreda d.d. Zagreb prihvatila je molbu Hrvatskog centra za razminiranje za donacijom u iznosu od 2 milijuna kuna. Donacija je dana za financiranje poslova razminiranja minski sumnjivog područja u Petrinji, na području Kotar šume, sukladno ..

Radni sastanci – realizacija Plana humanitarnog razminiranja u 2015. godini

18.08.2015
HCR

Ravnatelj HCR-a sa suradnicima organizirao je 18. kolovoza 2015. godine radne sastanke s predstavnicima sindikata i poslodavaca koji djeluju u humanitarnom razminiranju.

Sudionicima sastanaka prezentirana je realizacija Plana humanitarnog razminiranja ..

Treća edukacija volontera u Podumu u Otočcu 17. kolovoza 2015.

18.08.2015
HCR

U Podumu u Otočcu održana je treća ovogodišnja edukacija o minskoj opasnosti, ovog puta u organizaciji udruga OU Podum (Otočac) i MIKUB e.V. iz Berlina. Sudionici edukacije su bili volonterski kamp INTERNACIONALNI BAUORDEN Ludwigshafen, trinacionalna ..

NOVOSTI

MINSKA SITUACIJA

 

Minski sumnjiva područja u RH: 507,60  km2

Grupacija za poslove humanitarnog razminiranja u inozemstvu
Ured za razminiranje Vlade RH