Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Realizacija poslova razminiranja

24.04.2018
HCR

Od 1. siječnja do 23. travnja 2018. godine realizirano je ukupno 10,66 km2 poslova razminiranja nad kojima je izvršena završna kontrola kvalitete te je od ukupno ugovorenih poslova za realizaciju preostalo još 4,1 km2.
Prosječna ugovorena jedinična ..

"HRVATSKA BEZ MINA"

20.04.2018
HCR

Objavljujemo još jedan literarni uradak Taise Weinand, učenice 7.b razreda Osnovne škole Tina Ujevića u Osijeku, napisan povodom 4. travnja - međunarodnog dana svjesnosti o opasnostima od mina i pomoći u protuminskom djelovanju;

HRVATSKA BEZ ..

Edukacija o opasnostima od MES-a i NUS-a u Plaškom

20.04.2018
HCR

U petak, 20. travnja 2018.godine za učenike četvrtih razreda u Osnovnoj školi Plaški, održana je edukacija o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova. Učenici su upozoreni na minsku opasnost na području njihove Općine kao i Karlovačke županije ..

NOVOSTI

15. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2018.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
404,40 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO