Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Konferencija za tisak u Petrinji

27.03.2015
HCR

Na konferenciji za tisak održanoj u srijedu, 25. ožujka 2015.g., u Maloj gradskoj vijećnici u Petrinji prezentirano je aktualno stanje minski sumnjivog područja grada Petrinje te planirani poslovi humanitarnoga razminiranja za tekuću godinu, o čemu je ..

Održan prvi koordinacijski sastanak

24.03.2015
HCR

U skladu sa Strateškim planom Ministarstva unutarnjih poslova i drugih institucija u funkciji zaštite i spašavanja za razdoblje 2015. – 2017. u Hrvatskom centru za razminiranje, dana 23. ožujka 2015. godine, održan je prvi koordinacijski sastanak sa ..

Najveći broj pirotehničara na poslovima razminiranja

18.03.2015
HCR

Trenutno je, sukladno djelovodnicima, čak 524 pirotehničara angažirano na poslovima razminiranja. Uz 9 strojeva za razminiranje koji su također angažirani na aktivnim projektima, radi se o najvećem broju kapaciteta koji aktivno sudjeluju na razminiranju ..

NOVOSTI

MINSKA SITUACIJA

 

Minski sumnjiva područja u RH: 527,00  km2

Grupacija za poslove humanitarnog razminiranja u inozemstvu
Ured za razminiranje Vlade RH