Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Minska situacija

Minski sumnjiva površina na prostoru Republike Hrvatske iznosi 478,90 četvornih kilometara kao rezultat aktivnosti humanitarnog razminiranja i općih izvida. Minski sumnjivi prostor obuhvaća županija 68 gradova i općina koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 46.317 mina. Minsko sumnjivi prostor zagađen je i velikim brojem neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju (NN 153/05, 63/07 i 152/08) MSP je kategoriziran u površine za razminiranje i pretraživanje. Cjelokupni MSP na teritoriju Republike Hrvatske obilježen je s više od 13.274 oznaka upozorenja na minsku opasnost.

HCR

UPOZORENJE: Kartografski su prikazane županije s minski zagađenim područjima. Karte se mogu koristiti isključivo za osnovnu informaciju o miniranosti. Stvarno, ažurirano stanje MSP-a u Republici Hrvatskoj može se potražiti na MISportalu koji se nalazi na web stranici HCR-a gdje se unutar svake županije nalazi popis gradova i općina čiji dijelovi pripadaju minski sumnjivom prostoru.

Preciznim definiranjem veličine i strukture minskog problema u Republici Hrvatskoj učinjene su potrebne pretpostavke za utvrđivanje realnog stanja, a izradom kriterija za određivanje prioriteta u razminiranju stvoreni su uvjeti za realno planiranje, odnosno izradu "Trogodišnjeg plana humanitarnog razminiranja", kao i osnove za izradu godišnjih planova humanitarnog razminiranja, kao i mogućnost jasnog definiranja minskog utjecaja na razvoj Republike Hrvatske.

Hrvatski centar za razminiranje, Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak
Tel. +385 44 554 151
Fax. +385 44 554 142, e-mail: hcr@hcr.hr

Podružnica Istok, Vjenac Ivana Meštrovića 14 b, 31 000 Osijek
Tel. +385 31 250 821
Fax. +385 31 250 829, e-mail: osijek@hcr.hr

Podružnica Jug, S. Radića 1, 23 000 Zadar
Tel. +385 23 224 870
Fax. +385 23 224 871, e-mail: zadar@hcr.hr

NOVOSTI

13. Međunarodno savjetovanje Humanitarno razminiranje 2016.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH: 478,90  km2

Ured za razminiranje Vlade RH
Grupacija za poslove humanitarnog razminiranja u inozemstvu