Hrvatski centar za razminiranje

    Program ruralnog razvoja
RSS

Minska situacija

Minski sumnjiva površina (MSP) na prostoru Republike Hrvatske iznosi: 405,90 km2 kao rezultat aktivnosti humanitarnog razminiranja i općih izvida. Minski sumnjivi prostor obuhvaća županija 58 gradova i općina koji su zagađeni minama i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. Pretpostavlja se da je MSP zagađen s cca 38.604 mina. Minsko sumnjivi prostor zagađen je i velikim brojem neeksplodiranih ubojnih sredstava, posebno u područjima intenzivnih borbenih djelovanja tijekom Domovinskog rata. Cjelokupni MSP na teritoriju Republike Hrvatske obilježen je s više od 13.537 oznaka upozorenja na minsku opasnost.

BRODSKO-POSAVSKA MSP 0,230 km2 nalazi se u 1 gradu i općini

KARLOVAČKA MSP 49,412 km2 nalazi se u 8 gradova i općina

LIČKO-SENJSKA MSP 134,071 km2 nalazi se u 9 gradova i općina

OSJEČKO-BARANJSKA MSP 55,649 km2 nalazi se u 12 gradova i općina

POŽEŠKO-SLAVONSKA MSP 23,990 km2 nalazi se u 2 grada i općine

ŠIBENSKO-KNINSKA MSP 22,227 km2 nalazi se u 7 gradova i općina

SISAČKO-MOSLAVAČKA MSP 70,491 km2 nalazi se u 10 gradova i općina

SPLITSKO-DALMATINSKA MSP 20,143 km2 nalazi se u 3 grada i općine

ZADARSKA MSP 29,928 km2 nalazi se u 8 gradova i općina

HCR

UPOZORENJE: Kartografski su prikazane županije s minski zagađenim područjima. Karte se mogu koristiti isključivo za osnovnu informaciju o miniranosti. Stvarno, ažurirano stanje MSP-a u Republici Hrvatskoj može se potražiti na MISportalu koji se nalazi na web stranici HCR-a gdje se unutar svake županije nalazi popis gradova i općina čiji dijelovi pripadaju minski sumnjivom prostoru.

Preciznim definiranjem veličine i strukture minskog problema u Republici Hrvatskoj učinjene su potrebne pretpostavke za utvrđivanje realnog stanja, a izradom kriterija za određivanje prioriteta u razminiranju stvoreni su uvjeti za realno planiranje, odnosno izradu "Trogodišnjeg plana humanitarnog razminiranja", kao i osnove za izradu godišnjih planova humanitarnog razminiranja, kao i mogućnost jasnog definiranja minskog utjecaja na razvoj Republike Hrvatske.

Hrvatski centar za razminiranje, Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak
Tel. +385 44 554 151
Fax. +385 44 554 142, e-mail: hcr@hcr.hr

Podružnica Istok, Vjenac Ivana Meštrovića 14 b, 31 000 Osijek
Tel. +385 31 250 821
Fax. +385 31 250 829, e-mail: osijek@hcr.hr

Podružnica Jug, S. Radića 1, 23 000 Zadar
Tel. +385 23 224 870
Fax. +385 23 224 871, e-mail: zadar@hcr.hr

NOVOSTI

15. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2018.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
405,90 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO