Hrvatski centar za razminiranje

RSS

Adrese i kontakti

 

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE

HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE
Ante Kovačića 10, 44 000 Sisak
Tel.:  +385 44 554 151
Fax.: +385 44 554 142
e-mail: kontakt@hcr.hr
OIB: 78591911697

URED RAVNATELJA
v.d. ravnatelja, Ante Brkljačić, dipl.ing.
e-mail: ravnatelj.HCR@hcr.hr
             
Tel.:  +385 44 554 100
Fax.: +385 44 554 111

Predstojnica Ureda ravnatelja, Tajana Čičak
Tel.:  +385 44 554 141
Fax.: +385 44 554 111
e-mail: tajana.cicak@hcr.hr

SEKTOR OPĆIH I FINANCIJSKIH POSLOVA
v.d. pomoćnika ravnatelja, Neven Karas
Tel:  044/ 554 100
Fax: 044/ 554 111
e-mail: neven.karas@hcr.hr

SEKTOR ZA OPERATIVNO PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE
v.d. pomoćnika ravnatelja, Tomislav Ban
Tel:  044/ 554 107
Fax: 044/ 554 150
e-mail: tomislav.ban@hcr.hr

SEKTOR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU I EDUKACIJU
Tel:  044/ 554 114
Fax: 044/ 554 138
e-mail: natasa.matesa@hcr.hr

PODRUŽNICE

PODRUŽNICA ISTOK
Vijenac Ivana Meštrovića 14 b, 31 000 Osijek
Predstojnik, Dubravko Krušarovski, mr. sc.
Tel.:  +385 31 250 821
Fax.: +385 31 250 829
e-mail: osijek@hcr.hr

PODRUŽNICA JUG
S. Radića 11, 23 000 Zadar
Predstojnik, dr.sc. Josip Čerina
Tel.:  +385 23 224 870
Fax.: +385 23 224 871
e-mail: zadar@hcr.hr

UPRAVNO VIJEĆE HCR-a

Četverogodišnji mandat članovima UV HCR-a istekao je 19. srpnja 2016. godine.

ŽUPANIJSKI KOORDINATORI RAZMINIRANJA

ZADARSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za razvoj i europske procese

Božidara Petranovića 8, 23000 Zadar
Davor Lonić, pročelnik
lonic@zadarska-zupanija.hr
www.zadarska-zupanija.hr

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Ured župana

Domovinskog rata 2/I 1, 21000 Split
Damir Gabrić, dip.ing. sigurnosti
damir.gabric@dalmacija.hr

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo

Trg Pavla Šubića I, 22000 Šibenik
Mr.sc. Marlena Floigl, pročelnica
marlena.floigl@sibensko-kninska-zupanija.hr

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Zavod za prostorno uređenje

Stipe Mudrovčić, pročelnik
zavod@licko-senjska.hr

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
S. i A. Radića 36, 44000 Sisak
Stjepan Miheličnik, viši savjetnik
stjepan.mihelicnik@smz.hr

KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Odsjek za protokol i odnose s javnošću

Ambroza Vranyczaniya 2, 47000 KARLOVAC
Bernardo Pahor, voditelj Odsjeka
bernardo.pahor@kazup.hr

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša

Petra Krešimira IV. br .1, 35000 Slavonski brod
Miroslav Jarić, pročelnik
mjaric@bpz.hr

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo

Županijska ulica 7, 34000 Požega
Branko Grgić
branko.grgic@pszupanija.hr

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
Glagoljaška 27/II, 32100 Vinkovci
Ivo Lozić
ivolozicivo@gmail.com

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
AGENCIJA ZA RAZVOJ

Stjepana Radića 4, 31000 Osijek
Martin Marolin, pročelnik
martin.marolin@obz.hr

NOVOSTI

14. Međunarodno savjetovanje Humanitarno razminiranje 2017.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH: 442,88  km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO