Hrvatski centar za razminiranje

    Swiss Croatian Cooperation Programme
    Program ruralnog razvoja
RSS

Standardni operativni postupci (SOP)

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine broj: 63/2007), Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine broj: 153/2005) i Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (Narodne novine broj: 53/2007) Hrvatski centar za razminiranje je obavio sva potrebna usklađivanja postojećih standardnih operativnih postupaka (SOP-a) sa zakonskim i podzakonskim aktima s ciljem podizanja kvalitete i sigurnosti obavljanja poslova razminiranja na još veću razinu.

Standardni operativni postupci HCR-a (SOP), u skladu s Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS), predstavljaju skup propisanih operativnih postupaka kojima HCR provodi: izvid minski sumnjivih područja i/ili građevina (opći izvid, obilježavanje minski sumnjive površine i tehnički izvid), projektiranje-izrada projektne dokumentacije, ocjenjivanje sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja te osiguranje i kontrolu kvalitete radova pretraživanja i razminiranja u Republici Hrvatskoj.

Temeljem razvoja novih tehnika i tehnologija za razminiranje te iskustva stečenog do danas u obavljanju poslova humanitarnog razminiranja Hrvatski centar za razminiranje nastavlja kontinuirani rad na poboljšanju postojećih metoda rada, podizanju kvalitete i učinkovitosti protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, ali i podjele našeg iskustva u borbi protiv minske opasnosti s ostalim zemljama u regiji i svijetu koje se suočavaju s istim problemom.

Standardni operativni postupci u primjeni

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO