DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 03/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 02. ožujak 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. G.J. Kotar-Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-008-02-16, tlocrtne površine 722.648 m2    (37,98 MB)     GIS
2.Područje južno od Cikota i Rogulja u G.J. Sjeverni Psunj-Javorovica, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake projekta PR-PSPAK-009-02-16, tlocrtne površine 571.308 m2    (66,93 MB)     GIS
3.Šuma na području naselja Nova Drenčina, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-010-02-16, tlocrtne površine 462.493 m2    (28,14 MB)     GIS
4.10(20) kV DV Gora, dionica Župić-Gornje Mokrice, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-110-11-15, tlocrtne površine 6.947 m2    (25,07 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.