DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 06/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 04. ožujak 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Kotar šuma i područje naselja Mošćenica u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMSIS-013-03-16, tlocrtne površine 175.474 m2.    (31,91 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.