DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 05/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 01. travanj 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Površine kod Mateškog sela u Općini Generalski Stol te uz rijeku Mrežnicu u Općini Barilović, Karlovačka županija (1.004.149 m2), oznaka projekta PR-KAGST-020-03-16    (164,54 MB)     GIS
2.Šire područje naselja Subocka, Donji Čaglić i Kovačevac , Požeško-slavonska županija (708.537 m2), oznaka projekta PR-PSLIP-024-03-16    (72,39 MB)     GIS
3.Slavonski planinarski put, dionica Velika Poljana – Brezovo polje, Požeško – slavonska županija (474.854 m2), oznaka projekta PR-PSPAK-018-03-16    (66,68 MB)     GIS
4.Livade i šume na području naselja Gora i Župić, Sisačko – moslavačka županija (408.465 m2), oznaka projekta PR-SMPET-019-03-16    (41,77 MB)     GIS
5. Površine na području naselja Tržić Tounjski, Karlovačka županija (123.822 m2), oznaka projekta PR-KATOU-025-03-16    (32,84 MB)     GIS
6.Područje naselja Bović u Općini Gvozd i naselja Struga Banska u Općini Dvor, Sisačko – moslavaćka županija (73.631 m2), oznaka projekta PR-SMGVO-015-03-16    (28,73 MB)     GIS
7.Poljoprivredne površine uz naselja Kričke i Kozarice, Sisačko – moslavačka županija (69.671 m2), oznaka projekta PR-SMNOV-017-03-16    (45,46 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.