DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 06/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 25. TRAVANJ 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područja u zaselcima Vedro polje Divoselsko, Podklisa i Vojnovići južno od Gospića, u Ličko-senjskoj županiji, oznaka projekta PR-LSGOS-032-04-16, tlocrtne površine 644.615 m2    (63,43 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.