DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 13/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 25. TRAVANJ 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Površine uz rijeku Koranu na području Općine Rakovica, u Karlovačkoj županiji, oznake plana PR-KARAK-029-04-16, tlocrtne površine 99.904 m2.    (15,02 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.