DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 13/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 06. SVIBANJ 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Inundacijski pojas rijeke Drave na području Osječko-baranjske županije uz granicu s Mađarskom, u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBPTL-012-02-16, tlocrtne površine 945.903 m2.    (125,61 MB)     GIS
2.Inundacijski pojas rijeke Dunav na području Općine Draž, u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBDRŽ-034-04-16, tlocrtne površine 510.416 m2.    (26,5 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.