DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 12/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 06. svibanj 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Preostala minska polja na području Grada Valpova, Osječko – baranjska županija (341.482 m2), oznaka projekta PR-OBVAL-033-04-16    (61,58 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.