DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 15/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 13. svibanj 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. «Šumske površine na području naselja Kusonje», Požeško – slavonska županija, (208.394 m2), oznaka plana PR-PSPAK-037-05-16    (44,13 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.