DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
NARUČITELJ SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave 11/16 JN
Datum slanja poziva na nadmetanje: 01. lipnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. GRUPA A:Poljoprivredne površine na području naselja Mađari u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMSUNJ-132-12-15, tlocrtne površine 125.571 m2;    (27.03 MB)     GIS
2.GRUPA B: Površine na području Grada Gline i Općine Gvozd u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMGLI-127-12-15, tlocrtne površine 2.077.944 m2;    (63.85 MB)     GIS
3.GRUPA C: Poljoprivredne površine na području naselja Gora u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMPET-131-12-15, tlocrtne površine 402.627 m2;    (40.96 MB)     GIS
4.GRUPA D: Poljoprivredne površine sjeverno od naselja Košutarice u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMJAS-111-11-15, tlocrtne površine 256.648 m2;    (51.29 MB)     GIS
5.GRUPA E: Poljoprivredne površine uz naselje Kričke u Gradu Novska u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMNOV-130-12-15, tlocrtne površine 759.286 m2;    (60.12 MB)     GIS
6.GRUPA F: Poljoprivredne površine na području naselja Novoselci i Bobovac u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznaka plana PR-SMSUNJ-113-11-15, tlocrtne površine 3.179.046 m2.    (135.17 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.