DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 3/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 03. lipnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu Poljoprivredne površine na području gradova Vodica, Skradina i Drniša te općine Promina u Šibensko-kninskoj županiji, oznaka plana PR-ŠKDRN-116-11-15, tlocrtne površine 669.797 m2.    (294,75 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.