DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
NARUČITELJ POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave: 1/2016
Datum slanja poziva na nadmetanje: 08. lipnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Poljoprivredne površine Požeško-slavonske županije, u Požeško – slavonskoj županiji, oznake idejnog plana PR-PSPAK-129-12-15, tlocrtne površine 3.706.367 m2    (951,32 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.