DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
NARUČITELJ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave: NVV 1/16
Datum slanja poziva na nadmetanje: 13. lipnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Preostale poljoprivredne površine na području Osječko-baranjske županije, 1. dio, oznake plana: PR-OBŠOD-128-12-15 , tlocrtne površine 912.748 m2    (127,72 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.