DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 16/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 16. svibnja 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. «Šumske površine na području naselja Donji i Gornji Grahovljani», Požeško – slavonska županija, (267.790 m2), oznaka plana PR-PSPAK-040-05-16    (36,28 MB)     GIS
2.«Šumski odjeli u G.J. Sjeverni Psunj – Javornica na području Grada Pakraca», Požeško – slavonska županija (276.506 m2), oznaka plana PR-PSPAK-041-05-16    (42,68 MB)     GIS
3.«Područje Čardaka i Turskog groblja sjeverno od naselja Brusnik», Požeško – slavonska županija (138.704 m2) PR-PSPAK-043-05-16    (35,43 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.