DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 17/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 28. lipanj 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. G.J. Lisac Staparuša, odjeli 1a do 13a, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-021-03-16, tlocrtne površine 1.396.584 m2    (89.84 MB)     GIS
2Područja uz šumske odjele od 1 do 7 u G.J. Lisac – Staparuša, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-022-03-16, tlocrtne površine 67.594 m2;    (45.44 MB)     GIS
3Šuma na području naselja Nova Drenčina, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-010-02-16, tlocrtne površine 462.493 m2    (28.14 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.