DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 18/16 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 8. kolovoza 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Površine na području naselja Razvođe i Lukar u Šibensko-kninskoj županiji, oznake PR-ŠKPRO-052-07-16, tlocrtne površine 260.507 m2    (62,62 MB)     GIS
2. Područje naselja Gorica u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDSUK-054-07-16, tlocrtne površine 31.704 m2    (9,79 MB)     GIS
3. Površine na području naselja Prkos u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDŠKA-055-07-16, tlocrtne površine 34.654 m2    (27,83 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.