DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
NARUČITELJ LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Evidencijski broj nabave 06-2016-G-VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 05. RUJAN 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Poljoprivredne površine u naselju Agbabe i Čanak,u Ličko-senjskoj županiji, oznaka plana: PR-LSPJE-120-12-15, tlocrtne površine 2.074.952 m2;    (87,96 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.