DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 22/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 29. rujna 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Površina uz naselje Bobovac u Općini Sunja, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMSUNJ-060-09-16, tlocrtne površine 86.020 m2    (12,46 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.