DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 29/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 7. listopada 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područje naselja Kruševo u Gradu Obrovcu, u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDOBR-066-09-16, tlocrtne površine 172.817 m2    (16,93 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.