DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 36/16 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 22. studeni 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Površina uz rijeku Čikolu u Gradu Drnišu, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKDRN-087-10-16, tlocrtne površine 38.662 m2    (29,62 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.