DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 01/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 30. prosinac 2016. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 2. dio, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake PR-SMDVO -088-12-16, tlocrtne površine 2.500.463 m2    (174,48 MB)     Gis
2.Područje uz državnu granicu sa BIH u naselju Željava, u Ličko-senjskoj županiji, oznake PR-LSPJE-085-10-16, tlocrtne površine 2.425.270 m2    (79,4 MB)     Gis
3.Područje uz državnu granicu sa BIH u naselju Željava, 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake PR-LSPJE-089-12-16, tlocrtne površine 1.873.774 m2    (49,62 MB)     Gis
4.Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake PR-SMDVO-084-10-16, tlocrtne površine 1.367.000 m2    (67,67 MB)     Gis
5.Livade i šume na području naselja Madžari, Komarevo, Blinjski Kut i Bestrma, u Sisačko- moslavačkoj županiji, oznake PR-SMSUNJ-086-10-16, tlocrtne površine 1.349.000 m2    (180,4 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.