TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - IDJENI PLAN RAZMINIRANJA
Evidencijski broj nabave 02/17 VV
Datum objave: 25. travanj 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područje vojrne „Korešnica“ sektor C, u Splitsko-dalamtinskoj županiji, oznke projekta PR-SDSPL-004-02-17, tlocrtne površine 44.490 m2    (43,42 MB)     Gis
2.Područje vojarne „Korešnica“ sektor B, u Splitsko-dalamtinskoj županiji, oznke projekta PR-SDSPL-003-02-17, tlocrtne površine 43.020 m2    (47,98 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.