DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 4/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 11. svibnja 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Šumske površine uz naselja Donja Šumetlica i Branešci, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake projekta PR-PSPAK-018-04-17, tlocrtne površine 835.525 m2    (122,8 MB)     Gis
2. Šumske površine uz naselje Kusonje, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake projekta PR-PSPAK-017-04-17, tlocrtne površine 593.041 m2    (57,45 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.