DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 5/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje:16.05.2017
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Površine uz rijeku Tounjčicu, u Karlovačkoj županiji, oznake projekta PR-KATOU-019-05-17, tlocrtne površine 89.812 m2    (27,76 MB)     Gis
2. Površina na području naselja Bestrma, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMSUNJ-005-02-17, tlocrtne površine 109.945 m2    (23,4 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.