DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 08/17 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 28. srpanj 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područje na području Općine Rakovica, u Karlovačkoj županiji, oznake projekta PR-KARAK-015-03-17, tlocrtne površine 106.564 m2    (14,47 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.