DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 06/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 31. kolovoza 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.GRUPA 1. - Površine na području Mirlović polja, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKRUŽ-031-07-17, tlocrtne površine 264.383 m2    (58.27 MB)     Gis
2. GRUPA 2. - Površine na području Kukuzovca u Gradu Sinju, u Splitsko – dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-070-10-16, tlocrtne površine 176.364 m2    (50.24 MB)     Gis
3.GRUPA 3. - Površine na području Kukuzovac u Gradu Sinju, II. dio, u Splitsko – dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-080-10-16, tlocrtne površine 96.513 m2    (50.31 MB)     Gis
4.GRUPA 4. - Područje zaselka Dragići u Gradu Vrlici, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDVRL-030-07-17, tlocrtne površine 93.780 m2    (33.59 MB)     Gis
5.GRUPA 5. - Područje zaselka Pozderi u naselju Donji Kašić, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDBEN-032-07-17, tlocrtne površine 7.134 m2    (14.62 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.