DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 07/17 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 31. kolovoza 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.GRUPA 1. - Šume na području Cicelja, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake plana PR-PSPAK-025-05-17, tlocrtne površine 784.727 m2    (68.46 MB)     Gis
2. GRUPA 2. - Šumski odjel 16A u G.J. Guduča, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKSKR-028-07-17, tlocrtne površine 518.033 m2    (42.51 MB)     Gis
3.GRUPA 3. - Šume na području Brezovog polja i Čungara, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake plana PR-PSPAK-023-05-17, tlocrtne površine 418.453 m2    (46.72 MB)     Gis
4.GRUPA 4. - Šume na području:Obješenjak, Čivčinac, Pećinsko brdo, Ovtek i Badnjašica, u Požeško-slavonskoj županiji, oznake plana PR-PSPAK-024-05-17, tlocrtne površine 357.105 m2    (78.51 MB)     Gis
5.GRUPA 5. – Šumski odjeli 17B i 17D u G.J. Guduča, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKSKR-029-07-17, tlocrtne površine 198.775 m2    (25.8 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.