DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 9/17 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 24. kolovoza 2017. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Šuma u naselju Smiljan uz zaselak Bogdanić, u Ličko – senjskoj županiji, oznake plana PR-LSGOS-033-07-17, tlocrtne površine 27.663 m2    (22.05 MB)     Gis
2. Površine na području naselja Cetingrad, u Karlovačkoj županiji, oznake plana PR-KACET-014-03-17, tlocrtne površine 113.306 m2    (39.91 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.