OTVORENI POSTUPAK 12/17 MV
IDEJNI PLAN RAZMINIRANJA
Datum slanja objave: 22. rujan 2017.
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. GRUPA 1. Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 3.dio, OZNAKE: PR-SMDVO-041-09-17, ukupne površine: 42.032 m2    (86,29 MB)     GIS
2.GRUPA 2. Šumske površine i putovi uz državnu granicu na području Općine Dvor, 4.dio, OZNAKE: PR-SMDVO-048-09-17, ukupne površine: 17.502 m2    (21,41 MB)     GIS
3GRUPA 3 . Područje uz državnu granicu s BiH u naselju Željava, 4. dio, OZNAKE: PR-LSPJE-045-09-17, ukupne površine: 25.880 m2    (12,17 MB)     GIS
4GRUPA 4. Područje uz državnu granicu s BiH u naselju Željava, 3. dio,OZNAKE: PR-LSPJE-044-09-17, ukupne površine: 74.981 m2    (11,4 MB)     GIS
5GRUPA 5. Površine na području naselja Madžari, OZNAKE: PR-SMSIS-043-09-17, ukupne površine: 19.115 m2    (17,14 MB)     GIS

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.