OTVORENI POSTUPAK 01/18 VV
IDEJNI PLAN RAZMINIRANJA
Datum slanja objave: 02. siječanj 2018
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. - Površine na području Kukuzovca u Gradu Sinju, u Splitsko – dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-070-10-16, tlocrtne površine 176.364 m2    (50,24 MB)     Gis
2GRUPA 2. - Površine na području Kukuzovac u Gradu Sinju, II. dio, u Splitsko – dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-080-10-16, tlocrtne površine 96.513 m2    (50,31 MB)     Gis
3GRUPA 3. - Područje zaselka Pozderi u naselju Donji Kašić, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDBEN-032-07-17, tlocrtne površine 7.134 m2    (14,62 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.