DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 2/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 24. siječnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Ukupni MSP zagađen kazetnim streljivom u Gradu Gospiću, u Ličko – senjskoj županiji, oznake PR-LSGOS-005-01-18, tlocrtne površine 240.369 m2    (39,75 MB)     Gis
2. Područje zagađeno kazetnim streljivom u naseljima Studenci i Glibodol, u Ličko-senjskoj županiji, oznake PR-LSPER-006-01-18, tlocrtne površine 280.024 m2    (25,58 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.