DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 7/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 18. siječnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1.Područje G.J. Južni Psunj između Ivanovca i Širinaca, u Brodsko – posavskoj županiji, oznake PR-BPOKU-008-01-18, tlocrtne površine 92.310 m2    (136,24 MB)     Gis
2.Površine onešišćene kazetnim streljivom na području Šibensko-kninske županije, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake PR-ŠKŠIB-001-01-18, tlocrtne površine 39.140 m2    (47,29 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.