DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 15/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 23.02. 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1. Područje naselja Ždrilo u Općini Posedarje, u Zadarskoj županiji, oznake PR-ZDPOS-030-02-18, tlocrtne površine 42.339 m2.    (12,82 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.