DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 7-18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 21. svibnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu: Naturavita-„JU Park prirode Kopački rit“, u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBBILJ-051-07-16, tlocrtne površine 5.975.875 m2    (296,75 MB)     Gis
2GRUPA 2. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu: Naturavita - "desna obala rijeke Drave", u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBOSI-050-06-16, tlocrtne površine 2.651.371 m2    (93,87 MB)     Gis
3GRUPA 3. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu: Naturavita - "Dravica I", u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBBILJ-047-06-16, tlocrtne površine 6.532.301 m2    (157,51 MB)     Gis
4GRUPA 4. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu: Naturavita - "Veliko polje - Biljski rit", u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBDAR-048-06-16, tlocrtne površine 4.884.625 m2    (319,38 MB)     Gis
5GRUPA 5. Nabava usluge razminiranja minski sumnjivih površina prema idejnom planu: Naturavita - "Bezdan - Topolik", u Osječko-baranjskoj županiji, oznake projekta PR-OBDAR-049-06-16, tlocrtne površine 5.299.511 m2    (152,95 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.