DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 12/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 3. svibnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1GRUPA 1. - Područje naselja Zaloj u Gradu Glina, u Sisačko – moslavačkoj županiji, oznake plana: PR-SMGLI-059-04-18, tlocrtne površine: 789.332 m2    (41,27 MB)     Gis
2GRUPA 2. - Područje naselja Divoselo i Jasikovac, u Gradu Gospić, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSGOS-058-04-18, tlocrtne površine 315.194 m2    (31,29 MB)     Gis
3GRUPA 3. - Šumske površine u naselju Novo Selište, u Sisačko - moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMPET-057-04-18, tlocrtne površine 170.000 m2    (19,32 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.