IDEJNI PLANOVI - LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 7/18 JN
Datum slanja poziva na nadmetanje: 11. 05. 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1Poljoprivredne površine u naselju Dabar 3. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-044-03-18, tlocrtne površine 1.077.427 m2    (62,22 MB)     Gis
2Poljoprivredne površine u naselju Dabar 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-042-03-18, tlocrtne površine 1.071.826m2    (55,44 MB)     Gis
3Poljoprivredne površine u naselju Alivojvodići, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSPER-041-03-18, tlocrtne površine 861.347 m2    (38,19 MB)     Gis
4Poljoprivredne površine u naselju Dabar 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-043-03-18, tlocrtne površine 841.185 m2    (52,15 MB)     Gis
5Poljoprivredne površine u naselju Donji Vaganac, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSPJE-040-03-18, tlocrtne površine 765.787 m2    (24,51 MB)     Gis
6Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 3. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSGOS-050-03-18, tlocrtne površine 731.077 m2    (33,78 MB)     Gis
7Poljoprivredne površine u naseljima Glibodol, Dabar i Glavace, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-045-03-18, tlocrtne površine 717.306 m2    (93,61 MB)     Gis
8Poljoprivredne površine u naselju Drage, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSVRH-039-03-18, tlocrtne površine 541.875 m2    (29,22 MB)     Gis
9Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 1. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSGOS-048-03-18, tlocrtne površine 528.041 m2    (79,43 MB)     Gis
10Poljoprivredne površine u naselju Podum, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSOTČ-047-03-18, tlocrtne površine 366.919 m2    (57,94 MB)     Gis
11Poljoprivredne površine na području Grada Gospića 2. dio, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSGOS-049-03-18, tlocrtne površine 324.515 m2    (75,6 MB)     Gis
12Poljoprivredne površine na području Vrhovine, u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSVRH-051-03-18, tlocrtne povšrine 322.249 m2    (71,38 MB)     Gis
13Poljoprivredne površine u naselju Čanak u Ličko-senjskoj županiji, oznake plana PR-LSPJE-038-03-18, tlocrtne površine 289.252 m2    (37,94 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.