DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 11/18 VV
Datum slanja poziva na nadmetanje: 23. svibnja 2018. godine
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1G.J. Kotar – Stari Gaj, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake projekta PR-SMPET-021-05-17, tlocrtne površine 1.749.001 m2.    (92,1 MB)     Gis
-DOCUMENTATION ON THE PROCUREMENT    (172,5 KB)    
-SIMAP FORM    (141,5 KB)    

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.