DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE - IDJENI PLAN RAZMINIRANJA
Evidencijski broj nabave 17/18 JN
Datum slanja objave: 21. lipanja 2018.
NARUČITELJ: SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1Poljoprivredne površine u naselju Košutarice, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMJAS-046-03-18, tlocrtne površine 335.393 m2    (28.57 MB)     Gis
2Poljoprivredne površine na području Novog Sela, Mađara i Bestrme, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMSIS-056-03-18, tlocrtne površine 258.583 m2    (143.38 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.