DODATNA DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE
OTVORENI POSTUPAK NABAVE
Evidencijski broj nabave 15/18 MV
Datum slanja poziva na nadmetanje:31.10.2018
I. IDEJNI PROJEKTI
R.B. NAZIV PROJEKTA
1Područje Karnova glavica i Prpuška u naselju Vukšić, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDBEN-098-10-18, tlocrtne površine 819.615 m2    (13,49 MB)     Gis
2Površine na području Moseća, grad Drniš, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKDRN-100-10-18, tlocrtne površine 721.676 m2    (48,44 MB)     Gis
3AC dionica Benkovac-Pirovac, naselja Kolarina i Vukšić, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDBEN-099-10-18, tlocrtne površine 677.279 m2    (27,14 MB)     Gis
4Područje Sokoluša i Petrim, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDPKS-094-10-18, tlocrtne površine 448.179 m2    (23,96 MB)     Gis
5Područje Velika Draga, V. Bak i V. Debeljak u općini Pakoštane, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDPKS-096-10-18, tlocrtne površine 283.895 m2    (21,36 MB)     Gis
6Površine na području Kukuzovca u gradu Sinju, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-091-10-18, tlocrtne površine 176.677 m2    (58,53 MB)     Gis
7Područje Pakovog sela, zaeoci Kerići i Kašići, u Šibensko-kninskoj županiji, oznake plana PR-ŠKDRN-097-10-18, tlocrtne površine 141.228 m2    (26,73 MB)     Gis
8Područje Grguše i vrh Torina u Općini Jasenice, u Zadarskoj županiji, oznake plana PR-ZDJSE-095-10-18, tlocrtne površine 126.080 m2    (18,3 MB)     Gis
9Površine na području Kukuzovca u gradu Sinju, 2. Dio, u Splitsko-dalmatinskoj županiji, oznake plana PR-SDSINJ-092-10-18, tlocrtne površine 96.684 m2    (48,77 MB)     Gis
10Površina u naselju Gornje Mokrice na području Grada Petrinje, 2. Dio, u Sisačko-moslavačkoj županiji, oznake plana PR-SMPET-068-08-18, tlocrtne površine 45.563 m2    (10,17 MB)     Gis

Napomena:
Svi dokumenti i/ili njihovi dijelovi dostupni na ovim stranicama isključivo se mogu koristiti u svrhu izrade ponude za ustupanje poslova pretraživanja i razminiranja.

Za otvaranje dokumenata sa ove stranice potrebno je imati instaliran Adobe Acrobat Reader (minimalna verzija 5.0). Ukoliko nemate instaliran Adobe Acrobat Reader isti se može besplatno preuzeti sa stranice http://www.adobe.com/acrobat/.