Hrvatski centar za razminiranje

RSS

U Kotar šumi pronađeno 3.585 komada eksplozivnih ostataka rata

17.09.2018

U Kotar šumi, u naselju Mošćenica, kraj Petrinje, u Sisačko – moslavačkoj županiji u 39 radnih dana na samo 1,7 četvornih kilometara područja, pronađeno je i uništeno 3.585 komada eksplozivnih ostataka rata (EOR).
Prema konačnom izvješću o pronalascima minsko eksplozivnih i neekspolodiranih ubojnih sredstava, pronađeno je 2.748 komada protupješačkih mina, od kojih čak 27 komada najubojitijih mina PROM-1, nadalje 7 komada protuoklopnih mina te 830 komada neekspodiranih ubojnih sredstava.

Radi se o najvećem pronalasku EOR-a u odnosu na veličinu razminiranog područja u dvadeset godina izvođenja poslova razminiranja.
Poslove razminiranja izvodilo je čak 26 tvrtki u 39 radnih dana.

Istaknimo kako su predmetni poslovi razminiranja u cijelosti financirani darovnicom Švicarske konfederacije u sklopu Švicarsko – hrvatskog programa suradnje, a njihova vrijednost iznosi 18,9 milijuna kuna.

NOVOSTI

16. Međunarodno simpozij Protuminsko djelovanje 2019.

MINSKA SITUACIJA

Minski sumnjiva područja u RH:
351,00 km2

Ured za razminiranje Vlade RH
CTRO